ANBI status

De Stichting Blauw is door de belastingdienst erkend als en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of te wel een goede-doelen-instelling onder nummer 815783917

Informatie over ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Stichting Blauw ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle ontvangen gelden voor de volle 100% ten goede komen aan onze goede doelen.

Schenkingen

Als u vastlegt dat u minstens vijf jaar, jaarlijks een bedrag aan een goed doel zult schenken, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift op uw aangifte opvoeren.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf. Het andere stuurt u naar het goede doel. U kunt de overeenkomst zelf opstellen, maar de Belastingdienst heeft een model op haar site staan (link). Als u dit gebruikt weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens heeft vermeld. De overeenkomst stopt bij overlijden.

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.