Stichting Blauw

Samen in Beweging

Een aantal politiemedewerkers van de regio Limburg Noord hebben in 2002 een stichting opgericht onder de naam “Stichting Blauw”. Tijdens een lunchbijeenkomst ontstond spontaan het idee om andere mensen in de wereld wat meer te laten delen in de overvloed die wij hier hebben. Al snel werd dit idee omgezet in een daadwerkelijke ondersteuning van een internaat in Ustrzyki Dolne in Polen. De keuze op dit internaat waar 85 kinderen wonen en naar school gaan, ontstond door persoonlijke contacten en na overleg met de Nederlandse ambassade.

De leden van de stichting zijn in de afgelopen jaren diverse malen op eigen kosten naar Polen gereisd om goederen en onderwijsmiddelen te brengen en om daadwerkelijk mee te helpen aan opbouw en renovatie.
De bestedingen van sponsorgelden komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen in het internaat. Een van de eerste grote projecten was de volledige inrichting van een nieuwe keuken in het internaat.

De Stichting is na dit eerste grote project diverse andere kind gerelateerde projecten in Polen, Nederland en Duitsland gaan ondersteunen. Dit zijn de kinderafdeling van het ziekenhuis in Ustrzyki Dolne, een safehouse in Katowice, straatkinderen van Warschau, de basisschool in Rybaki, Stichting Ome Joop uit Arnhem,  Stichting Pim in Dorst, Verein Zornroschen in Monchengladbach en de Himmelblauwe Traumfabrik in Neuss.

Doelstelling

Het doel van deze stichting is een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme kinderen.

De Nationale Politie onderschrijft de goede doelen van de Stichting Blauw en is blij met het initiatief van politie collega’s om een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kinderen. De politiemedewerkers geven daarmee blijk van een maatschappelijke betrokkenheid en daar staat de politieorganisatie ook voor. De Korpsleiding ondersteunt de Stichting Blauw door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten bij haar acties waaronder de fietssponsortocht Tour de Blauw.

Bestuur

 • Gerard Loose voorzitter
 • Jos Hermans secretaris / penningmeester
 • Rob Garson lid
 • Peter Rijks lid
 • Ton Jakobs lid
 • Ger Geraets lid

Wat heeft de Stichting Blauw in de afgelopen 15 jaar van haar bestaan bereikt

De projecten:

Polen

Internaat Ustryzki Dolne (nieuwe keuken, kookproject i.s.m. kookprogramma nederlandse televisie Herman den Blijker, nieuwe bedden en kasten, schoolmeubilair, schoolartikelen, kleding en speelgoed)

Ziekenhuis Ustryzki Dolne (couveuse, bedden, kraampakketten, klein medisch apparatuur, kleding en speelgoed/knuffels)

Daklozen opvang Warschau – Lila Marowski (nieuwe houtkachel en jaarlijkse donatie voor aanschaf stookhout/kolen, kleding, speelgoed)

Basisschool Rybaki (renovatie school i.s.m. gemeente Maszewo, levering schoolmeubilair, voedselfonds i.s.m. firma Heemskerk, muziekinstrumenten en geluidsinstallatie, kleding en kinderspeelgoed)

Safehouse Katowice (draaimolen in tuin, renovatie badruimte, kleding en speelgoed)

Nederland:

Stichting Pim (donaties aan particulier opvanghuis geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen)

Stichting Sinterklaasbank (donatie voor aankoop speelgoed)

Stichting Ome Joop (donatie voor fietsvakantie kansarme kinderen omgeving Arnhem)

Kerstconcert voor kinderen i.s.m NPO.

Kerstpakketten voor arme gezinnen in Nederland

Duitsland

Himmelblaue Traumfabrik in Neuss (donatie voor activiteiten kansarme kinderen)

Zornroschen in Monchengladbach (donatie voor opvang en begeleiding kinderen slachtoffer van (sexuele) mishandeling)

India

Stichting Children Sponsorship (donatie voor scholing en verblijf op internaat van 10 meisjes in India)

De ingezamelde goederen

In totaal 500 kubieke meter aan goederen:

 • Kleding
 • Speelgoed
 • Schoolmeubilair
 • ziekenhuismateriaal (verbandmiddelen, klein medische apparatuur etc)
 • ruim 100 ziekenhuisbedden
 • kraampakketten
 • muziekinstrumenten en muziekinstallatie

De Sponsorgelden

In totaal is ruim € 200.000 aan sponsorgeld ontvangen en besteed aan onze projecten. Het geld is verkregen via inschrijfgelden sponsorfietstocht Tour de Blauw, sponsorgeld van veel (oud)politiecollega’s en burgers en bedrijven.